Chuyên mục COVID-19 Chăm sóc sức khoẻ F0 tại nhà Hướng dẫn Chăm sóc F0 tại nhà - COVID-19 Xem hướng dẫn
img-banner-cate-thuoc
Lọc theo chữ cái
C
E
L
Q
T
Loại thuốc
Chỉ định
Thương hiệu
Dược chất
Dạng bào chế
Chống chỉ định
Đối tượng
Độ tuổi
Tính năng đặc biệt

Thuốc ức chế men chuyển angiotensin/ Thuốc ức chế trực tiếp renin

Bán chạy
Mới nhất

Lọc theo

Thuốc Coversyl 5Mg Servier Điều Trị Tăng Huyết Áp (30 Viên)

Dạng bào chế: Viên nén
Dược chất: Perindopril
Thuốc cần kê toa:
Công dụng: Chỉ định Thuốc Coversyl 5mg được chỉ định dùng trong...

Thuốc Enalapril Stella 5Mg Điều Trị Tăng Huyết Áp (3 Vỉ X 10 Viên)

Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Dược chất: Enalapril
Thuốc cần kê toa:
Công dụng: Chỉ định Enalapril Stada 5mg chỉ định điều trị trong...

Thuốc Enalapril Stella 10Mg Điều Trị Tăng Huyết Áp, Suy Tim (3 Vỉ X 10 Viên)

Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Dược chất: Enalapril
Thuốc cần kê toa:
Công dụng: Chỉ định Enalapril Stada 10mg chỉ định điều trị trong...
Thuốc Zestril 5mg AstraZeneca điều trị suy tim có triệu chứng (2 vỉ x 14 viên)
Hộp 2 Vỉ x 14 Viên

Thuốc Zestril 5Mg Astrazeneca Điều Trị Suy Tim Có Triệu Chứng (2 Vỉ X 14 Viên)

Dạng bào chế: Viên nén
Dược chất: Lisinopril
Thuốc cần kê toa:
Công dụng: Chỉ định Zestril 5 mg được chỉ định sử dụng...
Thuốc Ebitac 10mg/12.5mg Farkmak điều trị suy tim, tăng huyết áp (2 vỉ x 10 viên)
Hộp 2 Vỉ x 10 Viên

Thuốc Ebitac 10Mg/12.5Mg Farkmak Điều Trị Suy Tim, Tăng Huyết Áp (2 Vỉ X 10 Viên)

Dạng bào chế: Viên nén
Dược chất: Enalapril, Hydrochlorothiazide
Thuốc cần kê toa:
Công dụng: Chỉ định Thuốc Ebitac 12.5 được chỉ định dùng trong...

Thuốc Zestril 10Mg Astrazeneca Điều Trị Tăng Huyết Áp (2 Vỉ X 14 Viên)

Dạng bào chế: Viên nén
Dược chất: Lisinopril
Thuốc cần kê toa:
Công dụng: Chỉ định Zestril 10 mg là thuốc được chỉ định...

Thuốc Uperio 100Mg Novartis Điều Trị Suy Tim (2 Vỉ X 14 Viên)

Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Dược chất: Valsartan, Sacubitril
Thuốc cần kê toa:
Công dụng: Chỉ định Thuốc Uperio 100 mg được chỉ định điều...

Thuốc Captopril 25Mg Domesco Điều Trị Tăng Huyết Áp, Nhồi Máu Cơ Tim (10 Vỉ X 10 Viên)

Dạng bào chế: Viên nén
Dược chất: Captopril
Thuốc cần kê toa:
Công dụng: Chỉ định Thuốc Captopril có tác dụng điều trị trong...
Thuốc Triplixam 5mg/1.25mg/5mg Servier điều trị tăng huyết áp (30 viên)
Hộp

Thuốc Triplixam 5Mg/1.25Mg/5Mg Servier Điều Trị Tăng Huyết Áp (30 Viên)

Dược chất: Perindopril, Indapamide, Amlodipine
Thuốc cần kê toa:
Công dụng: Chỉ định Thuốc Triplixam được chỉ định thay thế trong...

Thuốc Viacoram 3.5Mg/2.5Mg Servier Điều Trị Tăng Huyết Áp Vô Căn (30 Viên)

Dạng bào chế: Viên nén
Dược chất: Perindopril
Thuốc cần kê toa:
Công dụng: Chỉ định Thuốc Viacoram 3.5mg/2.5mg Servier 30V được chỉ định...
Thuốc Viacoram 7mg/5mg Servier điều trị tăng huyết áp (30 viên)
Hộp

Thuốc Viacoram 7Mg/5Mg Servier Điều Trị Tăng Huyết Áp (30 Viên)

Dạng bào chế: Viên nén
Dược chất: Perindopril, Amlodipine
Thuốc cần kê toa:
Công dụng: Chỉ định Viacoram được chỉ định điều trị tăng...
Thuốc Dorover Plus 4mg/1,25mg Domesco điều trị tăng huyết áp (1 vỉ x 30 viên)
Hộp 1 vỉ x 30 viên

Thuốc Dorover Plus 4Mg/1,25Mg Domesco Điều Trị Tăng Huyết Áp (1 Vỉ X 30 Viên)

Dạng bào chế: Viên nén
Dược chất: Perindopril, Indapamide
Thuốc cần kê toa:
Công dụng: Chỉ định Thuốc Dorover Plus được chỉ định dùng trong...
Thuốc Coveram 10mg/10mg Servier điều trị tăng huyết áp (30 viên)
Hộp 30 viên

Thuốc Coveram 10Mg/10Mg Servier Điều Trị Tăng Huyết Áp (30 Viên)

Dạng bào chế: Viên nén
Dược chất: Perindopril, Amlodipine
Thuốc cần kê toa:
Công dụng: Chỉ định COVERAM 10/10 được dùng để điều trị tăng...
Thuốc Ednyt 5mg Gedeon điều trị tăng huyết áp (3 vỉ x 10 viên)
Hộp 3 Vỉ x 10 Viên

Thuốc Ednyt 5Mg Gedeon Điều Trị Tăng Huyết Áp (3 Vỉ X 10 Viên)

Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Dược chất: Enalapril
Thuốc cần kê toa:
Công dụng: Chỉ định Thuốc Ednyt 5mg được chỉ định dùng trong...
Thuốc Dorover 4mg Domesco điều trị tăng huyết áp (1 vỉ x 30 viên)
Hộp 1 vỉ x 30 viên

Thuốc Dorover 4Mg Domesco Điều Trị Tăng Huyết Áp (1 Vỉ X 30 Viên)

Dạng bào chế: Viên nén
Dược chất: Perindopril
Thuốc cần kê toa:
Công dụng: Chỉ định Thuốc Dorover 4mg được chỉ định dùng trong...
Thuốc Coversyl 10mg SERVIER điều trị các bệnh lý về tim mạch (30 viên)
Hộp 30 viên

Thuốc Coversyl 10Mg Servier Điều Trị Các Bệnh Lý Về Tim Mạch (30 Viên)

Dạng bào chế: Viên nén
Dược chất: Perindopril
Thuốc cần kê toa:
Công dụng: Chỉ định Thuốc Coversyl 10 mg được chỉ định dùng...
Xem thêm 24 sản phẩm

Thuốc Cavired 10Mg Glomed Điều Trị Tăng Huyết Áp (2 Vỉ X 14 Viên)

Dược chất: Lisinopril
Thuốc cần kê toa:
Công dụng: Chỉ định Cavired 10 được chỉ định dùng để điều...

Thuốc Bi Preterax 4Mg/1.25Mg Servier Điều Trị Tăng Huyết Áp Nguyên Phát (30 Viên)

Dược chất: Perindopril, Indapamide
Thuốc cần kê toa:
Công dụng: Chỉ định Thuốc Bi Preterax được chỉ định dùng trong...

Thuốc Coperil 4Mg Dhg Điều Trị Tăng Huyết Áp, Suy Tim (30 Viên)

Dược chất: Perindopril
Thuốc cần kê toa:
Công dụng: Chỉ định Thuốc Coperil 4 được chỉ định dùng trong...

Thuốc Preterax 2Mg/0.65Mg Servier Điều Trị Tăng Huyết Áp (30 Viên)

Dược chất: Indapamide, Perindopril
Thuốc cần kê toa:
Công dụng: Chỉ định Thuốc Preterax được chỉ định dùng để điều ...

Thuốc Tensiomin 25Mg Egis Pharma Điều Trị Tăng Huyết Áp (3 Vỉ X 10 Viên)

Dược chất: Captopril
Thuốc cần kê toa:
Công dụng: Chỉ định Thuốc Tensiomin 25mg được chỉ định dùng trong...

Thuốc Periloz 4Mg Lek Điều Trị Cao Huyết Áp (3 Vỉ X 10 Viên)

Dược chất: Perindopril
Thuốc cần kê toa:
Công dụng: Chỉ định Thuốc Periloz 4 mg được chỉ định dùng...

Thuốc Hasitec 10Mg Hasan Điều Trị Tăng Huyết Áp, Suy Tim (3 Vỉ X 10 Viên)

Dược chất: Enalapril
Thuốc cần kê toa:
Công dụng: Chỉ định Thuốc Hasitec 10 được chỉ định dùng trong...

Thuốc Renitec 10Mg Msd Điều Trị Tăng Huyết Áp (3 Vỉ X 10 Viên)

Dược chất: Enalapril
Thuốc cần kê toa:
Công dụng: Chỉ định Renitec được chỉ định dùng để điều trị...

Thuốc Enamigal 5Mg Hasan Điều Trị Cao Huyết Áp, Suy Tim (3 Vỉ X 10 Viên)

Dược chất: Enalapril
Thuốc cần kê toa:
Công dụng: Chỉ định Thuốc Enamigal được chỉ định dùng trong các...

Thuốc Dh - Captohasan 25Mg Hasan Điều Trị Tăng Huyết Áp (10 Vỉ X 10 Viên)

Dược chất: Captopril
Thuốc cần kê toa:
Công dụng: Chỉ định Thuốc DH - CaptoHasan 25 được chỉ định...

Thuốc Triplixam Servier Điều Trị Tăng Huyết Áp (30 Viên)

Dược chất: Amlodipine, Indapamide, Perindopril
Thuốc cần kê toa:
Công dụng: Chỉ định Triplixam 10mg/2.5mg/10mg được chỉ định thay thế trong...
Thuốc Triplixam Servier điều trị tăng huyết áp (3 vỉ x 10 viên)
Hộp

Thuốc Triplixam Servier Điều Trị Tăng Huyết Áp (3 Vỉ X 10 Viên)

Dược chất: Perindopril, Amlodipine, Indapamid
Thuốc cần kê toa:
Công dụng: Chỉ định Thuốc Triplixam 5 mg/1.25 mg/10 mg Servier 30v...
Thuốc Ebitac Forte 20mg Farmak trị tăng huyết áp (2 vỉ x 10 viên)
Hộp 2 Vỉ x 10 Viên

Thuốc Ebitac Forte 20Mg Farmak Trị Tăng Huyết Áp (2 Vỉ X 10 Viên)

Dạng bào chế: Viên nén
Dược chất: Enalapril, Hydrochlorothiazide
Thuốc cần kê toa:
Công dụng: Chỉ định Thuốc Ebitac Forte được chỉ định dùng để...

Thuốc Ednyt 10Mg Gedeon Điều Trị Tăng Huyết Áp, Suy Tim (30 Viên)

Dược chất: Enalapril
Thuốc cần kê toa:
Công dụng: Chỉ định Thuốc Ednyt 10mg được chỉ định dùng trong...
Thuốc Coversyl Plus 10mg/2.5mg Servier điều trị tăng huyết áp (30 viên)
Hộp 30 viên

Thuốc Coversyl Plus 10Mg/2.5Mg Servier Điều Trị Tăng Huyết Áp (30 Viên)

Dạng bào chế: Viên nén
Dược chất: Perindopril, Indapamide
Thuốc cần kê toa:
Công dụng: Chỉ định Thuốc Coversyl Plus 10/2.5 được chỉ định dùng...
Thuốc Hasitec 5mg Hasan điều trị tăng huyết áp, suy tim (3 vỉ x 10 viên)
Hộp 3 Vỉ x 10 Viên

Thuốc Hasitec 5Mg Hasan Điều Trị Tăng Huyết Áp, Suy Tim (3 Vỉ X 10 Viên)

Dạng bào chế: Viên nén
Dược chất: Enalapril
Thuốc cần kê toa:
Công dụng: Chỉ định Thuốc Hasitec 5 mg được chỉ định dùng...
Xem thêm 24 sản phẩm
 • THUỐC CHÍNH HÃNG
  đa dạng và chuyên sâu
 • ĐỔI TRẢ TRONG 30 NGÀY
  kể từ ngày mua hàng
 • CAM KẾT 100%
  chất lượng sản phẩm
 • MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN
  theo chính sách giao hàng