Chuyên mục COVID-19 Chăm sóc sức khoẻ F0 tại nhà Hướng dẫn Chăm sóc F0 tại nhà - COVID-19 Xem hướng dẫn
img-banner-cate-thuoc
Lọc theo chữ cái
A
B
C
D
E
L
N
S
T
V
Loại thuốc
Chỉ định
Thương hiệu
Dược chất
Dạng bào chế
Chống chỉ định
Đối tượng
Độ tuổi
Tính năng đặc biệt

Thuốc đối kháng thụ thể angiotensin II

Bán chạy
Mới nhất

Lọc theo

Thuốc Telmisartan 40Mg Trị Tăng Huyết Áp

Dạng bào chế: Viên nén
Dược chất: Telmisartan
Thuốc cần kê toa:
Công dụng: Chỉ định Thuốc Telmisartan 40mg được chỉ định dùng trong...

Thuốc Losagen 50Mg Hetero Labs Limite Điều Trị Tăng Huyết Áp

Dạng bào chế: Viên nén
Dược chất: Losartan
Thuốc cần kê toa:
Công dụng: Chỉ định Thuốc Losagen 50 được chỉ định dùng trong...

Thuốc Losartan 25Mg Trị Tăng Huyết Áp

Dạng bào chế: Viên nén
Dược chất: Losartan
Thuốc cần kê toa:
Công dụng: Chỉ định Điều trị tăng huyết áp, có thể dùng...

Losarlife-H 50/12.5 Eurolife 3X10

Dược chất: Hydrochlorothiazide
Thuốc cần kê toa:
Công dụng: Chỉ định Losarlife-H 50/12.5 chỉ định điều trị trong các...

Thuốc Lostad T50 50Mg Stella Trị Tăng Huyết Áp (Hộp 3 Vỉ X 10 Viên)

Dạng bào chế: Viên nén
Dược chất: Losartan
Thuốc cần kê toa:
Công dụng: Chỉ định Thuốc Lostad T50 được chỉ định dùng trong...

Thuốc Micardis 40Mg Trị Tăng Huyết Áp, Phòng Ngừa Tim Mạch

Dạng bào chế: Viên nén
Dược chất: Telmisartan
Thuốc cần kê toa:
Công dụng: Chỉ định Thuốc Micardis 40 mg được chỉ định dùng...

Thuốc Micardis Plus 40/12.5Mg Ngừa Bệnh Tim Mạch (Hộp 30 Viên)

Dạng bào chế: Viên nén
Dược chất: Telmisartan, Hydrochlorothiazide
Thuốc cần kê toa:
Công dụng: Chỉ định Thuốc Micardis được chỉ định dùng trong các...

Diovan 80Mg

Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Dược chất: Valsartan
Thuốc cần kê toa:
Công dụng: Chỉ định Thuốc Diovan 80Mg được chỉ định dùng trong...

Thuốc Lostad T25 25Mg Stella Trị Tăng Huyết Áp (Hộp 3 Vỉ X 10 Viên)

Dạng bào chế: Viên nén
Dược chất: Losartan
Thuốc cần kê toa:
Công dụng: Chỉ định Thuốc Lostad T25 được chỉ định dùng trong...

Thuốc Irbesartan Stella 150Mg Trị Tăng Huyết Áp (Hộp 2 Vỉ X 14 Viên)

Dạng bào chế: Viên nén
Dược chất: Irbesartan
Thuốc cần kê toa:
Công dụng: Chỉ định Irbesartan 150 được chỉ định dùng để điều...

Thuốc Telmisartan 40Mg Stella Điều Trị, Phòng Ngừa Bệnh Tim Mạch (Hộp 30 Viên)

Dạng bào chế: Viên nén
Dược chất: Telmisartan
Thuốc cần kê toa:
Công dụng: Chỉ định Thuốc Telmisartan STELLA 40mg được chỉ định dùng...

Thuốc Cozaar 50Mg Điều Trị Tăng Huyết Áp, Bảo Vệ Thận (Hộp 28 Viên)

Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Dược chất: Losartan
Thuốc cần kê toa:
Công dụng: Chỉ định Thuốc Cozaar 50mg 2X14 được chỉ định dùng...

Thuốc Mibetel Plus Hasan Điều Trị Tăng Huyết Áp Vô Căn (Hộp 30 Viên)

Dạng bào chế: Viên nén
Dược chất: Telmisartan, Hydrochlorothiazide
Thuốc cần kê toa:
Công dụng: Chỉ định Thuốc Mibetel Plus được chỉ định dùng trong...

Thuốc Atasart 8Mg Trị Tăng Huyết Áp (2Vỉ X 7Viên)

Dạng bào chế: Viên nén
Dược chất: Candesartan
Thuốc cần kê toa:
Công dụng: Chỉ định Thuốc Atasart Tablets được dùng trong các trường...

Nebicard 2.5Mg

Dạng bào chế: Viên nén
Dược chất: Nebivolol
Thuốc cần kê toa:
Công dụng: Chỉ định Thuốc Nebicard 2.5mg được chỉ định để điều...

Thuốc Exforge 10Mg/160Mg Hộp 28 Viên Trị Tăng Huyết Áp

Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Dược chất: Valsartan, Amlodipine
Thuốc cần kê toa:
Công dụng: Chỉ định Thuốc Exforge 10/160 được chỉ định dùng trong...
Xem thêm 169 sản phẩm

Losarlife-H 50/12.5 Eurolife 3X10

Dược chất: Hydrochlorothiazide
Thuốc cần kê toa:
Công dụng: Chỉ định Losarlife-H 50/12.5 chỉ định điều trị trong các...

Thuốc Hyzaar 50Mg/12,5Mg Msd Trị Tăng Huyết Áp (Hộp 3 Vỉ X 10 Viên)

Dược chất: Losartan, Hydrochlorothiazide
Thuốc cần kê toa:
Công dụng: Chỉ định Thuốc Hyzaar 50/12,5 được chỉ định dùng trong...

Thuốc Veesar 80 Điều Trị Tăng Huyết Áp, Suy Tim (Hộp 3 Vỉ X 10 Viên)

Dược chất: Valsartan
Thuốc cần kê toa:
Công dụng: Ðiều trị tăng huyết áp. Ðiều trị suy tim...

Thuốc Vasartim 80 Điều Trị Tăng Huyết Áp, Suy Tim (Hộp 3 Vỉ X 10 Viên)

Dược chất: Valsartan
Thuốc cần kê toa:
Công dụng: Chỉ định Thuốc Vasartim 80 được chỉ định trong các...

Thuốc Valsartan Stada® 80Mg Điều Trị Tăng Huyết Áp , Suy Tim (Hộp 3 Vỉ X 10 Viên)

Dược chất: Valsartan
Thuốc cần kê toa:
Công dụng: Chỉ định Thuốc Valsartan Stada 80 mg được chỉ định ...

Thuốc Valsartan Stada 160Mg Trị Tăng Huyết Áp (Hộp 3 Vỉ X 10 Viên)

Dược chất: Valsartan
Thuốc cần kê toa:
Công dụng: Chỉ định Thuốc Valsartan Stada® 160 mg được chỉ định...

Thuốc Lostad T25 25Mg Stella Điều Trị Một Số Bệnh Lý Về Tim Mạch (Hộp 3 Vỉ X 10 Viên)

Dược chất: Losartan
Thuốc cần kê toa:
Công dụng: Chỉ định Thuốc Lostad 25 mg được chỉ định dùng...

Thuốc Losartan Stada 50Mg Điều Trị Tăng Huyết Áp (Hộp 3 Vỉ X 10 Viên)

Dược chất: Losartan
Thuốc cần kê toa:
Công dụng: Chỉ định Thuốc Losartan Stada 50 mg được chỉ định...

Thuốc Losartan 50Mg Domesco Điều Trị Tăng Huyết Áp (Hộp 10 Viên)

Dược chất: Losartan
Thuốc cần kê toa:
Công dụng: Chỉ định Thuốc Losartan 50mg được chỉ định dùng trong...

Thuốc Losartan Stada 25Mg Điều Trị Tăng Huyết Áp (Hộp 3 Vỉ X 10 Viên)

Dược chất: Losartan
Thuốc cần kê toa:
Công dụng: Chỉ định Thuốc Losartan 25 Stada được chỉ định dùng...

Thuốc Losartan 25Mg Domesco Điều Trị Tăng Huyết Áp (Hộp 10 Viên)

Dược chất: Losartan
Thuốc cần kê toa:
Công dụng: Chỉ định Thuốc Losartan 25mg được chỉ định dùng trong...

Thuốc Irbesartan 300Mg Stella Điều Trị Tăng Huyết Áp, Đái Tháo Đường (Hộp 2 Vỉ X 14 Viên)

Dược chất: Irbesartan
Thuốc cần kê toa:
Công dụng: Chỉ định Thuốc Irbesartan 300 được chỉ định dùng trong...

Thuốc Valsacard 160Mg Điều Trị Tăng Huyết Áp, Suy Tim (Hộp 4 Vỉ X 7 Viên)

Dược chất: Valsartan
Thuốc cần kê toa:
Công dụng: Chỉ định Cao huyết áp. Suy tim: Điều trị ở...

Thuốc Valsacard 80Mg Polfarmex Trị Cao Huyết Áp, Suy Tim (Hộp 4 Vỉ X 7 Viên)

Dược chất: Valsartan
Thuốc cần kê toa:
Công dụng: Chỉ định Thuốc Valsacard 80 mg được chỉ định trong...

Thuốc Twynsta 40/5 Mg Boehringer Điều Trị Tăng Huyết Áp (Hộp 3 Vỉ X 10 Viên)

Dược chất: Telmisartan, Amlodipine
Thuốc cần kê toa:
Công dụng: Chỉ định Thuốc Twynsta 40/5 mg được chỉ định dùng...

Thuốc Telmisartan Stada® 40 Mg Điều Trị Tăng Huyết Áp, Phòng Ngừa Tim Mạch (Hộp 4 Vỉ X 7 Viên)

Dược chất: Telmisartan
Thuốc cần kê toa:
Công dụng: Chỉ định Thuốc Telmisartan 40 mg được chỉ định dùng...
Xem thêm 169 sản phẩm
 • THUỐC CHÍNH HÃNG
  đa dạng và chuyên sâu
 • ĐỔI TRẢ TRONG 30 NGÀY
  kể từ ngày mua hàng
 • CAM KẾT 100%
  chất lượng sản phẩm
 • MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN
  theo chính sách giao hàng