Chuyên mục COVID-19 Chăm sóc sức khoẻ F0 tại nhà Hướng dẫn Chăm sóc F0 tại nhà - COVID-19 Xem hướng dẫn

Thông tin GPKD Nhà thuốc Long Châu

Tên ĐĐKD Giấy chứng nhận thực hành tốt cơ sở bán lẻ Giấy chứng nhận đủ ĐKKD dược
Long Châu 001 1833/GPP_17/08/2020 8707/ĐKKDD-HCM_17/08/2020
Long Châu 003 1817/GPP_17/08/2020 8702/ĐKKDD-HCM_17/08/2020
Long Châu 004 1832/GPP_17/08/2020 7630/ĐKKDD-HCM_17/08/2020
Long Châu 006 2251/GPP_23/09/2020 8900/ĐKKDD-HCM_23/09/2020
Long Châu 007 3168/GPP_16/12/2020 1335/ĐKKDD-HCM_19/04/2019
Long Châu 008 1758/GPP_12/08/2020 8678/ĐKKDD-HCM_12/08/2020
Long Châu 009 2018/GPP_24/08/2018 2156/ĐKKDD-HCM_24/08/2018
Long Châu 010 873/GPP_03/05/2018 2535/ĐKKDD-HCM_03/05/2018
Long Châu 011 2989/GPP_04/12/2020 9200/ĐKKDD-HCM_04/12/2020
Long Châu 012 3237/GPP_21/12/2020 9275/ĐKKDD-HCM_21/12/2020
Long Châu 001
 • Giấy chứng nhận thực hành tốt cơ sở bán lẻ: 1833/GPP_17/08/2020
 • Giấy chứng nhận đủ ĐKKD dược: 8707/ĐKKDD-HCM_17/08/2020
Long Châu 003
 • Giấy chứng nhận thực hành tốt cơ sở bán lẻ: 1817/GPP_17/08/2020
 • Giấy chứng nhận đủ ĐKKD dược: 8702/ĐKKDD-HCM_17/08/2020
Long Châu 004
 • Giấy chứng nhận thực hành tốt cơ sở bán lẻ: 1832/GPP_17/08/2020
 • Giấy chứng nhận đủ ĐKKD dược: 7630/ĐKKDD-HCM_17/08/2020
Long Châu 006
 • Giấy chứng nhận thực hành tốt cơ sở bán lẻ: 2251/GPP_23/09/2020
 • Giấy chứng nhận đủ ĐKKD dược: 8900/ĐKKDD-HCM_23/09/2020
Long Châu 007
 • Giấy chứng nhận thực hành tốt cơ sở bán lẻ: 3168/GPP_16/12/2020
 • Giấy chứng nhận đủ ĐKKD dược: 1335/ĐKKDD-HCM_19/04/2019
Long Châu 008
 • Giấy chứng nhận thực hành tốt cơ sở bán lẻ: 1758/GPP_12/08/2020
 • Giấy chứng nhận đủ ĐKKD dược: 8678/ĐKKDD-HCM_12/08/2020
Long Châu 009
 • Giấy chứng nhận thực hành tốt cơ sở bán lẻ: 2018/GPP_24/08/2018
 • Giấy chứng nhận đủ ĐKKD dược: 2156/ĐKKDD-HCM_24/08/2018
Long Châu 010
 • Giấy chứng nhận thực hành tốt cơ sở bán lẻ: 873/GPP_03/05/2018
 • Giấy chứng nhận đủ ĐKKD dược: 2535/ĐKKDD-HCM_03/05/2018
Long Châu 011
 • Giấy chứng nhận thực hành tốt cơ sở bán lẻ: 2989/GPP_04/12/2020
 • Giấy chứng nhận đủ ĐKKD dược: 9200/ĐKKDD-HCM_04/12/2020
Long Châu 012
 • Giấy chứng nhận thực hành tốt cơ sở bán lẻ: 3237/GPP_21/12/2020
 • Giấy chứng nhận đủ ĐKKD dược: 9275/ĐKKDD-HCM_21/12/2020

Kết quả 0 - 10 trong 278 kết quả

 • THUỐC CHÍNH HÃNG
  đa dạng và chuyên sâu
 • ĐỔI TRẢ TRONG 30 NGÀY
  kể từ ngày mua hàng
 • CAM KẾT 100%
  chất lượng sản phẩm
 • MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN
  theo chính sách giao hàng