Tra cứu

Lịch sử đơn hàng

Kẹo cao su

Hàng mới
Bán chạy
Giá thấp
Giá cao
KẸO GUM KHÔNG ĐƯỜNG TRIDENT HƯƠNG QUẾ 14 MIẾNG
Hộp

Kẹo Gum Không Đường Trident Hương Quế 14 Miếng

22.000đ / Hộp
Thành phần: Chất tạo ngọt (INS 420), chất gum nền, chất điều chỉnh độ chua (acid citric (330))...
KẸO GUM KHÔNG ĐƯỜNG TRIDENT HƯƠNG DƯA HẤU 14 MIẾNG
Hộp

Kẹo Gum Không Đường Trident Hương Dưa Hấu 14 Miếng

22.000đ / Hộp
Thành phần: Chất tạo ngọt (INS 420), chất gum nền, chất điều chỉnh độ chua (acid citric (330))...
KẸO GUM TRIDENT ICE VỊ CHERY 8 VIÊN 11,2G
Vỉ

Kẹo Gum Trident Ice Vị Chery 8 Viên 11,2G

6.500đ / Vỉ
Dạng bào chế: Viên nhai
Thành phần: đường, chất gum nền, Chất làm dày...
KẸO GUM TRIDENT ICE VỊ BẠC HÀ 56G

Kẹo Gum Trident Ice Vị Bạc Hà 56G

31.000đ / Hũ
Dạng bào chế: Viên nhai
Thành phần: Chất tạo ngọt tổng hợp, chất gum nền, Chất làm ẩm...
KẸO GUM TRIDENT ICE VỊ CHERRY 56G

Kẹo Gum Trident Ice Vị Cherry 56G

31.000đ / Hũ
Dạng bào chế: Viên nhai
Thành phần: Chất tạo ngọt tổng hợp, chất gum nền, Chất điều chỉnh độ acid...
KẸO GUM TRIDENT ICE VỊ CHANH 56G

Kẹo Gum Trident Ice Vị Chanh 56G

31.000đ / Hũ
Dạng bào chế: Viên nhai
Thành phần: Chất tạo ngọt tổng hợp, chất gum nền, Chất làm ẩm...
KẸO GUM KHÔNG ĐƯỜNG TRIDENT HƯƠNG BẠC HÀ 14 MIẾNG
Hộp

Kẹo Gum Không Đường Trident Hương Bạc Hà 14 Miếng

22.000đ / Hộp
Thành phần: Chất tạo ngọt (INS 420), Hương thực phẩm tự nhiên và tổng hợp, hương bạc hà tự nhiên...
KẸO GUM KHÔNG ĐƯỜNG TRIDENT HƯƠNG TRÁI CÂY 14 MIẾNG
Hộp

Kẹo Gum Không Đường Trident Hương Trái Cây 14 Miếng

22.000đ / Hộp
Thành phần: Chất tạo ngọt (INS 420), chất gum nền, Chất nhũ hoá...
Xem thêm 11 sản phẩm
KẸO GUM TRIDENT ICE VỊ BẠC HÀ 8 VIÊN 11,2G
Vỉ

Kẹo Gum Trident Ice Vị Bạc Hà 8 Viên 11,2G

6.500đ / Vỉ
Dạng bào chế: Viên nhai
Thành phần: đường, chất gum nền, Chất làm dày...
KẸO GUM TRIDENT ICE VỊ CHERY 8 VIÊN 11,2G
Vỉ

Kẹo Gum Trident Ice Vị Chery 8 Viên 11,2G

6.500đ / Vỉ
Dạng bào chế: Viên nhai
Thành phần: đường, chất gum nền, Chất làm dày...
KẸO GUM TRIDENT ICE VỊ CHANH 8 VIÊN 11,2G
Vỉ

Kẹo Gum Trident Ice Vị Chanh 8 Viên 11,2G

6.500đ / Vỉ
Dạng bào chế: Viên nhai
Thành phần: Chất tạo ngọt tổng hợp, chất gum nền, Chất làm ẩm...
KẸO GUM TRIDENT THANH VỊ BẠC HÀ LỤC 13,5G
Tuýp

Kẹo Gum Trident Thanh Vị Bạc Hà Lục 13,5G

5.000đ / Tuýp
Dạng bào chế: Viên nhai
Thành phần: Chất tạo ngọt tổng hợp, chất gum nền, Chất làm ẩm...
KẸO GUM TRIDENT THANH VỊ VIỆT QUẤT 13,5G
Tuýp

Kẹo Gum Trident Thanh Vị Việt Quất 13,5G

5.000đ / Tuýp
Dạng bào chế: Viên nhai
Thành phần: Chất tạo ngọt tổng hợp, chất gum nền, Chất làm ẩm...
KẸO GUM TRIDENT THANH VỊ DƯA HẤU 13,5G
Tuýp

Kẹo Gum Trident Thanh Vị Dưa Hấu 13,5G

5.000đ / Tuýp
Dạng bào chế: Viên nhai
Thành phần: Chất tạo ngọt tổng hợp, chất gum nền, Chất điều chỉnh độ acid...
KẸO GUM TRIDENT ICE VỊ BẠC HÀ 56G

Kẹo Gum Trident Ice Vị Bạc Hà 56G

31.000đ / Hũ
Dạng bào chế: Viên nhai
Thành phần: Chất tạo ngọt tổng hợp, chất gum nền, Chất làm ẩm...
KẸO GUM TRIDENT ICE VỊ CHERRY 56G

Kẹo Gum Trident Ice Vị Cherry 56G

31.000đ / Hũ
Dạng bào chế: Viên nhai
Thành phần: Chất tạo ngọt tổng hợp, chất gum nền, Chất điều chỉnh độ acid...
Xem thêm 11 sản phẩm
KẸO GUM TRIDENT THANH VỊ BẠC HÀ LỤC 13,5G
Tuýp

Kẹo Gum Trident Thanh Vị Bạc Hà Lục 13,5G

5.000đ / Tuýp
Dạng bào chế: Viên nhai
Thành phần: Chất tạo ngọt tổng hợp, chất gum nền, Chất làm ẩm...
KẸO SING-GUM COOL AIR HƯƠNG BẠC HÀ-MẬT ONG, CHANH HỘP 12 VỈ X 11.6G
Hộp 12 vỉ x 8 viên

Kẹo Sing-Gum Cool Air Hương Bạc Hà-Mật Ong, Chanh Hộp 12 Vỉ X 11.6G

5.000đ / Vỉ
Dạng bào chế: Viên nhai
Thành phần: đường, chất gum nền, Hương tự nhiên...
KẸO SING-GUM DOUBLEMINT HƯƠNG BẠC HÀ HỘP 12 VỈ X 11.6G
Hộp 12 vỉ x 8 viên

Kẹo Sing-Gum Doublemint Hương Bạc Hà Hộp 12 Vỉ X 11.6G

5.000đ / Vỉ
Dạng bào chế: Viên nhai
Thành phần: đường, chất gum nền, hương bạc hà tự nhiên...
KẸO GUM TRIDENT THANH VỊ DƯA HẤU 13,5G
Tuýp

Kẹo Gum Trident Thanh Vị Dưa Hấu 13,5G

5.000đ / Tuýp
Dạng bào chế: Viên nhai
Thành phần: Chất tạo ngọt tổng hợp, chất gum nền, Chất điều chỉnh độ acid...
KẸO GUM TRIDENT THANH VỊ VIỆT QUẤT 13,5G
Tuýp

Kẹo Gum Trident Thanh Vị Việt Quất 13,5G

5.000đ / Tuýp
Dạng bào chế: Viên nhai
Thành phần: Chất tạo ngọt tổng hợp, chất gum nền, Chất làm ẩm...
KẸO GUM TRIDENT ICE VỊ CHANH 8 VIÊN 11,2G
Vỉ

Kẹo Gum Trident Ice Vị Chanh 8 Viên 11,2G

6.500đ / Vỉ
Dạng bào chế: Viên nhai
Thành phần: Chất tạo ngọt tổng hợp, chất gum nền, Chất làm ẩm...
KẸO GUM TRIDENT ICE VỊ CHERY 8 VIÊN 11,2G
Vỉ

Kẹo Gum Trident Ice Vị Chery 8 Viên 11,2G

6.500đ / Vỉ
Dạng bào chế: Viên nhai
Thành phần: đường, chất gum nền, Chất làm dày...
KẸO GUM TRIDENT ICE VỊ BẠC HÀ 8 VIÊN 11,2G
Vỉ

Kẹo Gum Trident Ice Vị Bạc Hà 8 Viên 11,2G

6.500đ / Vỉ
Dạng bào chế: Viên nhai
Thành phần: đường, chất gum nền, Chất làm dày...
Xem thêm 11 sản phẩm
KẸO GUM TRIDENT ICE VỊ BẠC HÀ 56G

Kẹo Gum Trident Ice Vị Bạc Hà 56G

31.000đ / Hũ
Dạng bào chế: Viên nhai
Thành phần: Chất tạo ngọt tổng hợp, chất gum nền, Chất làm ẩm...
KẸO GUM TRIDENT ICE VỊ CHERRY 56G

Kẹo Gum Trident Ice Vị Cherry 56G

31.000đ / Hũ
Dạng bào chế: Viên nhai
Thành phần: Chất tạo ngọt tổng hợp, chất gum nền, Chất điều chỉnh độ acid...
KẸO GUM TRIDENT ICE VỊ CHANH 56G

Kẹo Gum Trident Ice Vị Chanh 56G

31.000đ / Hũ
Dạng bào chế: Viên nhai
Thành phần: Chất tạo ngọt tổng hợp, chất gum nền, Chất làm ẩm...
KẸO GUM KHÔNG ĐƯỜNG LOTTE XYLITOL COOL 58G

Kẹo Gum Không Đường Lotte Xylitol Cool 58G

26.000đ / Hũ
Thành phần: Chất tạo ngọt Xylitol, Cốt gôm, Maltitol syrup...
Kẹo Gum Không Đường Xylitol Lime Mint 58g
Chai

Kẹo Gum Không Đường Xylitol Lime Mint 58G

26.000đ / Chai
Dạng bào chế: Viên nhai
Thành phần: Chất tạo ngọt tổng hợp, Chất làm dày, hương bạc hà tự nhiên...
KẸO GUM KHÔNG ĐƯỜNG TRIDENT HƯƠNG DƯA HẤU 14 MIẾNG
Hộp

Kẹo Gum Không Đường Trident Hương Dưa Hấu 14 Miếng

22.000đ / Hộp
Thành phần: Chất tạo ngọt (INS 420), chất gum nền, chất điều chỉnh độ chua (acid citric (330))...
KẸO GUM KHÔNG ĐƯỜNG TRIDENT HƯƠNG QUẾ 14 MIẾNG
Hộp

Kẹo Gum Không Đường Trident Hương Quế 14 Miếng

22.000đ / Hộp
Thành phần: Chất tạo ngọt (INS 420), chất gum nền, chất điều chỉnh độ chua (acid citric (330))...
KẸO GUM KHÔNG ĐƯỜNG TRIDENT HƯƠNG TRÁI CÂY 14 MIẾNG
Hộp

Kẹo Gum Không Đường Trident Hương Trái Cây 14 Miếng

22.000đ / Hộp
Thành phần: Chất tạo ngọt (INS 420), chất gum nền, Chất nhũ hoá...
Xem thêm 11 sản phẩm
 • THUỐC CHÍNH HÃNG
  đa dạng và chuyên sâu
 • ĐỔI TRẢ TRONG 30 NGÀY
  kể từ ngày mua hàng
 • CAM KẾT 100%
  chất lượng sản phẩm
 • MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN
  theo chính sách giao hàng